Dane podstawowe:

Nazwa: Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Siedziba: 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140

tel. (94) 341 91 92

Strona Stowarzyszenia: www.ssrm.biz.pl

adres email: ssrm.koszalin@gmail.com

 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych odbyło się dnia 15 grudnia 1994 r. w Koszalinie. Stowarzyszenie liczyło 36 członków założycieli, a pierwszym Prezesem został kol. Włodzimierz Jasiakiewicz. 25 stycznia 1995 r. Stowarzyszenie zostało, jako osiemnaste, przyjęte w poczet członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 73 członków.

Ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia było zorganizowanie XII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Odbyła się ona w Koszalinie w dniach 11-13 września 2003 r. Temat wiodący konferencji „Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny”. Na Konferencję przybyło ponad 370 osób, w tym wiele wybitnych osobistości – zarówno członków zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Prezydentem Wacławem Baranowskim, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), wykładowców i autorów opracowań z dziedziny wyceny nieruchomości, jak i przedstawicieli wielu środowisk związanych w rzeczoznawstwem, np. banków, PZU, ŚSRM.

Stowarzyszenie umiejętnie wykorzystuje swoje atrakcyjne położenie organizując dwa razy do roku kursy specjalistyczne
o zasięgu ogólnokrajowym. Przez wiele lat miejscem spotkań rzeczoznawców było Unieście Od października 2009 r. kursy specjalistyczne organizowane przez Stowarzyszenie odbywają się w Kołobrzegu. Wykładowcami są tradycyjnie uznane autorytety z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, prawników, ekonomistów: Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Zdzisław Małecki, Jan Konowalczuk, Zbigniew Brodaczewski, Mariusz Bilski, Mirosław Gdesz, Piotr Cegielski. Kursy organizowane są głównie w 5-cio gwiazdkowym Hotelu Aquarius Spa & Welnes. Bardzo atrakcyjne położenie oraz wysoki standard świadczonych usług sprawiają, że kursy cieszą się wielkim zainteresowaniem.

 

ZARZĄD
Krzysztof Smarul - Prezes
Mirosława Koczara - V-ce Prezes
Lech Paziewski  - Sekretarz
Leszek Dawid - Członek zarządu
Andrzej Lesiński - Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Lech Krasiński  - Przewodniczący
Katarzyna Wolska - Członek
 Andrzej Flis - Członek

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ
Józef Bil - Przewodniczy
Hanna Kunicka - Członek
Aneta Gronau - Członek

KOMISJA OPINIUJĄCA
Mirosława Koczara - Przewodnicząca

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
dr Leszek Dawid tel. 508-052-893