Dane podstawowe:

Nazwa: Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Siedziba: 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140

tel. (94) 341 91 92

Strona Stowarzyszenia: www.ssrm.biz.pl

adres email: ssrm.koszalin@gmail.com

 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych odbyło się dnia 15 grudnia 1994 r. w Koszalinie. Stowarzyszenie liczyło 36 członków założycieli, a pierwszym Prezesem został kol. Włodzimierz Jasiakiewicz. 25 stycznia 1995 r. Stowarzyszenie zostało, jako osiemnaste, przyjęte w poczet członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 73 członków.

Ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia było zorganizowanie XII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Odbyła się ona w Koszalinie w dniach 11-13 września 2003 r. Temat wiodący konferencji „Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny”. Na Konferencję przybyło ponad 370 osób, w tym wiele wybitnych osobistości – zarówno członków zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Prezydentem Wacławem Baranowskim, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), wykładowców i autorów opracowań z dziedziny wyceny nieruchomości, jak i przedstawicieli wielu środowisk związanych w rzeczoznawstwem, np. banków, PZU, ŚSRM.

W dniu 10 października 2019 r. Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych obchodziło swój jubileusz. Z okazji 25-lecia powstania Stowarzyszenia, w hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu zorganizowano uroczyste obchody tego święta. Imprezę uświetnili goście: Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Tomasz Ciodyk, Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Wiesław Majcher, Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej - Zbigniew Brodaczewski oraz członek honorowy ŚSRM, długoletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Henryk Jędrzejewski. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele sąsiednich stowarzyszeń: Halina Jaskulska - Prezes Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, Stefan Tomczyk - Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Ewa Krudos - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Józef Januszko - Geoeta Powiatowy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Pan Henryk Jędrzejewski wygłosił krótki referat na temat powstania i historii zawodu rzeczoznawcy majątkowego, natomiast Prezes ŚSRM Krzysztof Smarul opowiedział pokrótce historię Środkowopomorskiego Stowarzyszenia. Na ręce Prezesa zaproszeni goście złożyli upominki okolicznościowe, a władze Stowarzyszenia wręczyły tabliczki pamiątkowe przybyłym gościom. Członkom założycielom Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w osobach: Mirosława Koczara, Grażyna Florków, Elżbieta Stencel, Bolesław Balejko, Jerzy Grzegrzółka, Bogdan Klapiński i Krzysztof Smarul tabliczki pamiątkowe wręczył Prezydent PFSRM. Uroczystość osłodzono tortem oraz kieliszkiem szampana, a goście wpisali się do księgi pamiątkowej. Zebrani dyskutowali na tematy bliskie rzeczoznawcom majątkowym. Uroczystość zakończyła się kolacją przy muzyce. Życzyliśmy sobie jeszcze wielu wspólnych lat pracy oraz zaangażowania w prace naszego środowiska z nieustającym entuzjazmem.
Tekst alternatywny

Zdjęcia do pobraniaStowarzyszenie umiejętnie wykorzystuje swoje atrakcyjne położenie organizując dwa razy do roku kursy specjalistyczne o zasięgu ogólnokrajowym. Przez wiele lat miejscem spotkań rzeczoznawców było Unieście Od października 2009 r. kursy specjalistyczne organizowane przez Stowarzyszenie odbywają się w Kołobrzegu. Wykładowcami są tradycyjnie uznane autorytety z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, prawników, ekonomistów: Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Zdzisław Małecki, Jan Konowalczuk, Zbigniew Brodaczewski, Mariusz Bilski, Mirosław Gdesz, Piotr Cegielski. Kursy organizowane są głównie w 5-cio gwiazdkowym Hotelu Aquarius Spa & Welnes. Bardzo atrakcyjne położenie oraz wysoki standard świadczonych usług sprawiają, że kursy cieszą się wielkim zainteresowaniem.

 

ZARZĄD
Krzysztof Smarul - Prezes
Mirosława Koczara - V-ce Prezes
Agnieszka Sereda-Nagórka  - Sekretarz
Andrzej Lesiński - Członek zarządu
Leszek Dawid - Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Lech Krasiński  - Przewodniczący
Agnieszka Graczyk - Członek
 Katarzyna Wolska - Członek

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ
Jarosław Szymczak - Przewodniczący
Marta Bodnar - Członek
Jacek Wolski - Członek

KOMISJA OPINIUJĄCA
Mirosława Koczara - Przewodnicząca

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
dr Leszek Dawid tel. 508-052-893


Zarząd Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie składa podziękowania Koledze Lechowi Paziowskiemu za 25 letnią pracę w Zarządzie Stowarzyszenia.

 

Tekst alternatywny