dodano 03-04-2017

W skład POWSZECHNYCH KRAJOWYCH ZASAD WYCENY, zalecanych do stosowania, przez rzeczoznawców majątkowych będących członkami sfederowanych w PFSRM stowarzyszeń, stanowiących zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska (nie ujęte w przepisach prawa), wchodzą obecnie:

STANDARD ZAWODOWY:
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności (Dziennik Urzędowy MI Nr 1 z 08.01.2010r)

KRAJOWE STANDARDY WYCENY – PODSTAWOWE (KSWP):
KWSP - Ogólne reguły postępowania.
KSWP - Wartość rynkowa (zalecany do stosowania od 10 kwietnia 2017r.)

KRAJOWE STANDARDY WYCENY – SPECJALISTYCZNE (KSWS):
KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych,
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw,
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych

NOTY INTERPRETACYJNE (NI):
NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,
NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości,

TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE (TNI) – tj. część standardów zawodowych z wydania VIII PFSRM pozostających nadal w znacznej mierze aktualnymi:
III.4 - Zasady ustalania zużycia,
V.3 - Wycena nieruchomości zabytkowych,
V.6 - Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (projekt nowego standardu w opracowaniu),
V.8 - Zasady określania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej,
VI.1 - Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Pełna treść standardów wyceny i not interpretacyjnych na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych www.pfsrm.pl