Program ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych w ramach porozumienia PFSRM - PZU

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W PZU

 OC obowiązkowe kierowane jest do:

 

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz spółek,  w których wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy

 Zalety ubezpieczenia:

 

 • szeroki wybór sum gwarancyjnych - od 25.000 EUR do 250.000 EUR
 • rabat do 35% przy bezszkodowej historii ubezpieczenia
 • wygodne warunki płatności - 10 dni od momentu złożenia wniosku w formie jednorazowej, bądź ratalnej (także wygodna płatność w ratach miesięcznych)
 • możliwość wykupienia OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 WIĘCEJ >>

 UBEZPIECZENIE OC RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI OSOBIŚCIE

 Ubezpieczenie obejmuje ochroną:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy innej umowy cywilno-prawnej
 • osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

 Zalety ubezpieczenia:

 

 • szeroki wybór sum gwarancyjnych - od 100 tys. do 1 mln zł
 • rabat do 30% przy bezszkodowej historii ubezpieczenia
 • ochrona dokumentów - możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

 WIECEJ >>

 UBEZPIECZENIE OC BIEGŁEGO SĄDOWEGO

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w związku z powołaniem na biegłego sądowego. Ubezpieczenie rekomendowane dla rzeczoznawców powoływanych przez sąd.

 Zalety ubezpieczenia:

 • wysokie sumy ubezpieczenia: od 100 tys. do 2 mln zł.
 • ochrona dokumentów - możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

 WIĘCEJ >>

  

Ubezpieczenie OC DOBROWOLNE PRZEDSIĘBIORCY

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

 • każdego przedsiębiorcy i każdej spółki osobowej prowadzącej działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w której wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy.

 

Ubezpieczenie daje możliwosć podwyższenia sumy gwarancyjnej w przypadku wymagań przetargowych - sumy ubezpieczenia  od 100 tys. do 10 mln zł.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje czynności w ramach ubezpieczenia OC obowiązkowego oraz dodatkowo:

 • czynności wyceny środków trwałych wymienionych w wykazie ewidencji środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością
 • czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością
 • czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości
 • ·         ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków i budowli

Możliwość dokupienia dwóch opcji dodatkowych:

 • rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców
 • rozszerzenie zakresu o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

 WIĘCEJ >>

 

 Porozumienie obejmuje także ubezpieczenia:

 Ubezpieczenie mienia i OC w związku z zajmowaniem pomieszczeń do celów rzeczoznawstwa majątkowego >>

 

 Ubezpieczenie mienia rzeczoznawcy >>

 

 Ubezpieczenie NNW >>

 Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Porozumieniem PFSRM - PZU prowadzi iExpert.pl SA.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Rosińska

22 100 26 01

22 646 42 42

iwona.rosinska@iexpert.pl

www.iexpert.pl

 

Więcej informacji na stronach:

www.rzeczoznawca-majatkowy.iexpert.pl

www.pfsrm.pl/ubezpieczenia