ZARZĄD
Krzysztof Smarul - Prezes
Mirosława Koczara - V-ce Prezes
Agnieszka Sereda-Nagórka  - Sekretarz
Andrzej Lesiński - Członek zarządu
Leszek Dawid - Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Lech Krasiński  - Przewodniczący
Agnieszka Graczyk - Członek
 Katarzyna Wolska - Członek

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ
Jarosław Szymczak - Przewodniczący
Marta Bodnar - Członek
Jacek Wolski - Członek

KOMISJA OPINIUJĄCA
Mirosława Koczara - Przewodnicząca

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
dr Leszek Dawid tel. 508-052-893