ZARZĄD
Krzysztof Smarul - Prezes
Mirosława Koczara - V-ce Prezes
Lech Paziewski  - Sekretarz
Leszek Dawid - Członek zarządu
Andrzej Lesiński - Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Lech Krasiński  - Przewodniczący
Katarzyna Wolska - Członek
 Andrzej Flis - Członek

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ
Józef Bil - Przewodniczy
Hanna Kunicka - Członek
Aneta Gronau - Członek

Praktyki
Mirosława Koczara - Przewodnicząca

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
dr Leszek Dawid tel. 508-052-893