Październik 2019

W dniach 8 -10 październik 2009 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia:”Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości w świetle Powszechnych Krajowych Zasad...

Wrzesień 2019

W dniu 7 września 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka szkolenia:Określanie obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne...

Maj 2019

W dniach 23 – 25 maja 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia:„Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...

Luty 2019

W dniu 23 lutego 2019 roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka warsztatów:Narzędzia GIS wspomagające nieruchomości.Prowadzący: dr Radosław Gaca

Październik 2018

W dniach 11 – 13 października 2018 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia:„Wycena wód i gruntów pod wodami oraz wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami w świetle aktualnego...

Sierpień 2018

W dniu 11 sierpnia 2018 roku odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia Tematyka szkolenia:RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...