Październik 2017

W dniach 19-21 października 2017 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia:„Podejście porównawcze, metody statystyczne i modele ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości w...

Czerwiec 2017

W dniach 8 -10 czerwiec 2017 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia:„Sporządzanie operatu szacunkowego dla potrzeb egzekucji sądowej – zagadnienia wybrane w praktyce” –Prowadzący: sędzia...

Kwiecień 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. roku odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia Tematyka warsztatów:Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przezprzedsiębiorców...

Marzec 2017

W dniu 11 marca 2017 r. roku odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia Tematyka warsztatów:EXCEL „KROK po KROKU” DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIAProwadzący: mgr Krzysztof Trynkos