Listopad 2019

W dniach 10 – 12 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia : „Prawne podstawy ograniczenia własności na potrzeby inwestycji przesyłowych”.„Zasady ustalania odszkodowań...

Listopad 2019 – warsztaty zawodowe

W dniu 30 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka szkolenia : Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego w trybie art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościamiProwadząca: mgr Agnieszka Graczyk Zastosowanie...

Wrzesień 2019

W dniu 7 września 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka szkolenia:Określanie obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne...

Maj 2019

W dniach 23 – 25 maja 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS Tematyka szkolenia:„Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...

Luty 2019

W dniu 23 lutego 2019 roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka warsztatów:Narzędzia GIS wspomagające nieruchomości.Prowadzący: dr Radosław Gaca