Czerwiec 2018

W dniach 07 – 09 czerwca 2018 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Wybrane elementy podejścia dochodowego i stopy zwrotu w wycenie nieruchomości”
Prowadząca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska
„Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktyce – zalety, pułapki, zagrożenia, możliwości stosowania metody pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z elementami analizy Highest and Best Use (optymalnego sposobu użytkowania)”
Prowadzący: mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka

W szkoleniu uczestniczyło 116 osób, w tym 96 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.