Jak zostać członkiem

Dołącz do nas

Członkostwo

Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym rzeczoznawców majątkowych z wielu miejsc w Polsce. Członkowie naszego Stowarzyszenia wspierają się, są otwarci i chętnie wymieniają się doświadczeniami zawodowymi.

Ponadto dwa razy w roku jesteśmy organizatorami szkoleń zawodowych na skalę ogólnopolską, które dotykają ważnych dla nas tematów, a także pozwalają na odpoczynek i nawiązanie nowych kontaktów.

Zapraszamy więc wszystkich rzeczoznawców, którzy chcieliby dołączyć do naszego grona.

Aby zostać naszym członkiem należy pobrać deklarację członkowską dostępną poniżej oraz załączyć życiorys zawodowy.