Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego

Zawód zaufania publicznego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie usankcjonowany zapisami w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy to zawód, który zalicza się do tzw. zawodów zaufania publicznego. Do grupy zawodów zaufania publicznego zalicza się zawody, których wykonywanie związane jest z wykonywaniem zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Osoba taka musi mieć odpowiednie wykształcenie, ale także posiadać cechy osoby rzetelnej i wiarygodnej.

Rzeczoznawca majątkowy swoje czynności winien wykonywać samodzielnie i niezależnie w ramach posiadanych uprawnień, kierując się przepisami prawa oraz kodeksem etyki zawodowej.

(kliknij aby powiększyć)