Kronika

Bieżące i archiwalne informacje z ważnych wydarzeń z życia stowarzyszenia

W tym miejscu na bieżąco pojawiać się będą informacje z najważniejszych wydarzeń. Będzie to dostępna dla wszystkich kronika, prowadzona dotychczas w tradycyjnej formie. 

Jubileusz 25-lecia

W dniu 10 października 2019 r. Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych obchodziło swój jubileusz. Z okazji 25-lecia powstania Stowarzyszenia, w hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu zorganizowano uroczyste obchody tego święta. Imprezę uświetnili goście: Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Tomasz Ciodyk, Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Wiesław Majcher, Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – Zbigniew Brodaczewski oraz członek honorowy ŚSRM, długoletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Henryk Jędrzejewski. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele sąsiednich stowarzyszeń: Halina Jaskulska – Prezes Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, Stefan Tomczyk – Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Ewa Krudos – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Józef Januszko – Geoeta Powiatowy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Pan Henryk Jędrzejewski wygłosił krótki referat na temat powstania i historii zawodu rzeczoznawcy majątkowego, natomiast Prezes ŚSRM Krzysztof Smarul opowiedział pokrótce historię Środkowopomorskiego Stowarzyszenia. Na ręce Prezesa zaproszeni goście złożyli upominki okolicznościowe, a władze Stowarzyszenia wręczyły tabliczki pamiątkowe przybyłym gościom. Członkom założycielom Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w osobach: Mirosława Koczara, Grażyna Florków, Elżbieta Stencel, Bolesław Balejko, Jerzy Grzegrzółka, Bogdan Klapiński i Krzysztof Smarul tabliczki pamiątkowe wręczył Prezydent PFSRM. Uroczystość osłodzono tortem oraz kieliszkiem szampana, a goście wpisali się do księgi pamiątkowej. Zebrani dyskutowali na tematy bliskie rzeczoznawcom majątkowym. Uroczystość zakończyła się kolacją przy muzyce. Życzyliśmy sobie jeszcze wielu wspólnych lat pracy oraz zaangażowania w prace naszego środowiska z nieustającym entuzjazmem.