Kwiecień 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. roku odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez
przedsiębiorców przesyłowych – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek