Kwiecień 2018

W dniu 6 kwietnia 2018 r. roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
Wartość rynkowa nieruchomości – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, uwzględniające m.in. definicję zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Prowadząca: mgr Magdalena Małecka