Lipiec 2020

W dniach 24-29 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów: „Określanie wartości praw osobistych: użytkowanie, służebność osobista, dożywocie”
Prowadzący: mgr Agnieszka Graczyk, inż. Andrzej Lesiński