Listopad 2019 – warsztaty zawodowe

W dniu 30 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka szkolenia : Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego w trybie art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Prowadząca: mgr Agnieszka Graczyk

Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości – wybrane zagadnienia (analiza rynku, cechy rynkowe i skala ich ocen)
Prowadząca: mgr inż. Mirosława Koczara