Listopad 2019

W dniach 10 – 12 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia : „Prawne podstawy ograniczenia własności na potrzeby inwestycji przesyłowych”.
„Zasady ustalania odszkodowań za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych”.
Prowadzący: mgr Piotr Zamroch – radca prawny, mgr Iwo Fisz – radca prawny

„Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawca majątkowy przed KOZ”.
„Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym”
Prowadzący: mgr Łukasz Jędruszuk – radca prawny

W szkoleniu uczestniczyło 100 osób, w tym 67 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.