Maj 2011

W dniach 5 -7 maj 2011 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Potrzeby sektora bankowego w zakresie wyceny nieruchomości-wybrane zagadnienia”
Prowadzący: mgr Robert Nowak
„Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiza opłacalności inwestycji”
Prowadzący: mgr inż. Piotr Cegielski

W szkoleniu uczestniczyło 135 osób, w tym 90 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.