Maj 2012

W dniach 10 – 12 maja 2012 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu MARINA HOTEL

Tematyka szkolenia:
„Analiza ryzyka w wycenie nieruchomości z uwzględnieniem przedmiotu i celu wyceny.”
Prowadząca: dr Iwona Foryś.
„Urządzenia infrastruktury technicznej pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych urządzeń, zasady i określania odszkodowań i wynagrodzeń”
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek

W szkoleniu uczestniczyło 87 osób, w tym 63 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.