Maj 2013

W dniach 16 -18 maja 2013 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Sporządzanie opisu i oszacowania nieruchomości dla potrzeb sądowego postępowania egzekucyjnego”
Prowadzący: sędzia SR Andrzej Antkiewicz, mgr inż. Mariusz Bilski
1. „Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe – nowe regulacje, stare problemy. Teoria, praktyka, orzecznictwo.”
2. „Najczęściej popełniane błędy przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Orzecznictwo KOZ, SA, KA …”.
Prowadzący: mgr Paweł Piotr Duciak

W szkoleniu uczestniczyło 94 osób, w tym 71 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.ublicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.