O nas

Poznaj nasze stowarzyszenie i naszą historię

O nas

Stowarzyszenie zrzesza członków nie tylko z rejonu środkowopomorskiego ale również z województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i pomorskiego. Aktywnie działamy na rzecz naszych członków, organizując szkolenia i spotkania branżowe.

O wszystkich sprawach przekazywanych przez PFSRM i inne stowarzyszenia rzeczoznawców nasi członkowie informowani są na bieżąco. Staramy się również przekazywać informacje o zmianach w przepisach prawa.

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Na miejscu dostępne są publikacje (wykaz w zakładce Biblioteka).

Historia

Pierwsze Walne Zgromadzenie Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych odbyło się dnia 15 grudnia 1994 r. w Koszalinie. Stowarzyszenie liczyło 36 członków założycieli, a pierwszym Prezesem został kol. Włodzimierz Jasiakiewicz. 25 stycznia 1995 r. Stowarzyszenie zostało, jako osiemnaste, przyjęte w poczet członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 73 członków.

Ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia było zorganizowanie XII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Odbyła się ona w Koszalinie w dniach 11-13 września 2003 r. Temat wiodący konferencji „Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny”. Na Konferencję przybyło ponad 370 osób, w tym wiele wybitnych osobistości – zarówno członków zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Prezydentem Wacławem Baranowskim, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), wykładowców i autorów opracowań z dziedziny wyceny nieruchomości, jak i przedstawicieli wielu środowisk związanych w rzeczoznawstwem, np. banków, PZU, ŚSRM.

W najbliższym czasie w tym miejscu zostaną opublikowane historyczne zdjęcia i materiały z naszych kronik.