Październik 2016

W dniach 6 -8 października 2016 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne- zagadnienia warsztatowe ”
Prowadząca: mgr Agnieszka Graczyk.
• „Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb rozliczeń przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, (art. 140 ust 1, 4 i 5, art. 142 ust 1 u.g.n.).”
• „Określanie wartości nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego przez osoby nabywające lokal, dla potrzeb ich zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu (art. 218 ust 1 u.g.n.)”
• „Określanie wartości nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości, w tym wg Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz innych nakładów”
Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

W szkoleniu uczestniczyło 68 osób, w tym 49 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.