Praktyki

Wielu naszych członków przyjmuje uczniów na praktyki zawodowe

Pełnomocnik

Zasady odbywania  praktyk zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości funkcjonują w oparciu o Rozporządzenie z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Organizatorem praktyk zawodowych jest Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/15-praktyki-zawodowe

 

Czynności związane z przebiegiem praktyki zawodowej wykonywane są przez pełnomocnika PFSRM ds. praktyk zawodowych, którym w naszym stowarzyszeniu jest dr Leszek Dawid, tel. 508-052-893.

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę powinna przedłożyć: