Regulaminy

Istotne dokumenty do prowadzenia stabilnej działalności stworzyszenia

Do pobrania

Regulamin Komisji Opiniującej

Regulamin Szkoleń

Regulamin Pracy Zarządu

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Etyki Zawodowej