Standardy zawodowe

Podstawowe dokumenty w naszej pracy zawodowej

Zasady wyceny

Standardy zawodowe to reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, których celem jest uzupełnienie i rozwinięcie sposobów wyceny określonych w przepisach prawa, a także ujednolicenie praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

W dniu 14 grudnia 2021 roku Rada Krajowa PFSRM podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

W skład Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wchodzą obecnie:

Standardy Zawodowe

 • Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe

 • KWSP – Ogólne reguły postępowania.
 • KSWP – Wartość Rynkowa – po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne

  • KSWS – Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej
  • KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych
  • KSWS – Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych
  • KSWS – Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw
   KSWS – Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych.
   KSWS – Wycena nieruchomości rolnych.

  Noty Interpretacyjne

  • NI – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,
  • NI – Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
  • NI – Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości,

   Pełna informacja i standardy do pobrania znajdują się na stronie :
   https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania