Aktualne szkolenia

Poniżej znajdą Państwo informacje o bieżących szkoleniach

Szkolenie 12-14.10.2023 Kołobrzeg

zaproszenie Kołobrzeg 12-14.10.2023

Regularne szkolenia

Stowarzyszenie umiejętnie wykorzystuje swoje atrakcyjne położenie organizując dwa razy do roku kursy specjalistyczne o zasięgu ogólnokrajowym. Przez wiele lat miejscem spotkań rzeczoznawców było Unieście Od października 2009 r. kursy specjalistyczne organizowane przez Stowarzyszenie odbywają się w Kołobrzegu. Wykładowcami są tradycyjnie uznane autorytety z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, prawników, ekonomistów: Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Zdzisław Małecki, Jan Konowalczuk, Zbigniew Brodaczewski, Mariusz Bilski, Mirosław Gdesz, Piotr Cegielski. Kursy organizowane są głównie w 5-cio gwiazdkowym Hotelu Aquarius Spa & Welnes. Bardzo atrakcyjne położenie oraz wysoki standard świadczonych usług sprawiają, że kursy cieszą się wielkim zainteresowaniem.

Wymagania prawne

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy wykonał działania w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 12 punktów określonych zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.