Szkolenia archiwalne

Mamy długą tradycję szkoleniową

2023

Szkolenie 18-20 maja 2023

W dniach 18 – 20 maja 2023 roku odbyło się szkolenie i warsztaty o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia : „Uwarunkowania prawne i metodyczne czynności rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu stanu nieruchomości dla różnych celów wyceny”.

prowadzący:  mgr inż. geodeta Zenon Marczuk – uprawnienia i kwalifikacje zawodowe:

rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony, pośrednik w obrocie nieruchomościami z–ca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, członek Komisji Arbitrażowej  PFSRM, członek Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Kolegium Arbitrażowego tej Komisji, wieloletni Przewodniczący KO ŚSRM, wykładowca na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

„Wybrane problemy związane z wykonywaniem wycen nieruchomości w kontekście postępowań prowadzonych przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej”.

prowadzący: mgr inż. Zbigniew Brodaczewski – Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W szkoleniu i warsztatach uczestniczyły 74  osoby, w tym 53 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, instytucji publicznych, samorządów oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie w październiku.

  

Warsztaty 27-28 lutego 2023

liczba uczestników 25 osób
Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak

I. Wykorzystanie GEOPORTALu przy wykonywaniu operatów szacunkowych
II. Sprawdzanie z użyciem różnych portali czy działka jest inwestycyjna – podstawy teoretyczne i praktyczne
.

2022

Październik 13-15.10.2022 liczba uczestników 90 osób w tym 30 z naszego stowarzyszenia

1.„WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW czyli POWRÓT DO ŹRÓDEŁ WYCENY”
Część I. Ekonomiczne i metodyczne zasady wyceny nieruchomości na przykładach.
Część II. Problem samowoli budowlanej w wycenie nieruchomości
„POWIERZCHNIA BUDYNKU NIEJEDNO MA IMIĘ”
prowadzący:  dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

 1. I. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego.
  II. Czy możliwy jest proces inwestycyjny na wycenianej nieruchomości – czy wyceniana  nieruchomość może być potencjalnie działką budowlaną – różne uwarunkowania –  wykorzystanie GEOPORTAL do oceny możliwości inwestycyjnych
  prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak
  Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7
  Rzeczoznawca Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28/06/1996, Biegły Sądowy, Planista,
  Fotogrametra, Klasyfikator Gruntów.

Maj 12-14.05.2022 liczba uczestników 119 w tym 30 osób z naszego stowarzyszenia

1.„Analiza rynku na potrzeby wyceny nieruchomości (założenia, zasady i zakres rynku)”.
prowadzący:  dr hab. Iwona Foryś – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik nieruchomościami, zarządca
nieruchomościami, członek Komisji Kwalifikacyjnym w Ministerstwie  Rozwoju i Technologii
„Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniach cywilnych o zachowek oraz tzw. sprawach działowych (o zniesienie współwłasności, dział spadku i podział majątku wspólnego)”.

 prowadzący: Marek Lewandowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

 1. „Wycena ograniczonych praw rzeczowych i wpływ na oszacowanie nieruchomości praw zobowiązaniowych na gruncie egzekucji sądowej z nieruchomości”

 prowadzący: Andrzej Antkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Przemysław Samełko – rzeczoznawca majątkowy

 

2021

2021

2020

Lipiec 2020

W dniach 24-29 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka...

czytaj dalej

2019

Listopad 2019

W dniach 10 - 12 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

Wrzesień 2019

W dniu 7 września 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka...

czytaj dalej

Maj 2019

W dniach 23 - 25 maja 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

Luty 2019

W dniu 23 lutego 2019 roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka...

czytaj dalej

2018

Czerwiec 2018

W dniach 07 - 09 czerwca 2018 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

Kwiecień 2018

W dniu 6 kwietnia 2018 r. roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka...

czytaj dalej

Marzec 2018

W dniu 3 marca 2018 r. roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia Tematyka...

czytaj dalej

2017

Czerwiec 2017

W dniach 8 -10 czerwiec 2017 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

Marzec 2017

W dniu 11 marca 2017 r. roku odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia Tematyka...

czytaj dalej

2016

Czerwiec 2016

W dniach 16 -18 czerwiec 2016 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

2015

Listopad 2015

W dniach 26 -28 listopad 2015 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

Maj 2015

W dniach 21 - 23 maja 2015 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

2014

Maj 2014

W dniach 8 -10 maja 2014 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu...

czytaj dalej

2013

Maj 2013

W dniach 16 -18 maja 2013 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

2012

Maj 2012

W dniach 10 - 12 maja 2012 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w...

czytaj dalej

2011

Maj 2011

W dniach 5 -7 maj 2011 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu...

czytaj dalej

2010

Maj 2010

W dniach 9 - 11 maj 2010 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu...

czytaj dalej

2009

Wcześniejsze lata

W latach wcześniejszych kursy specjalistyczne o zasięgu krajowym organizowane były w Unieściu k. Koszalina.