Władze i komisje

Poznaj strukturę naszego stowarzyszenia

Zarząd

Krzysztof Smarul – Prezes
Mirosława Koczara – V-ce Prezes
Agnieszka Sereda-Nagórka  – Sekretarz
Andrzej Lesiński – Członek zarządu
Leszek Dawid – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Lech Krasiński  – Przewodniczący
Agnieszka Graczyk – Członek
Katarzyna Wolska – Członek

Komisja Etyki Zawodowej

Jarosław Szymczak – Przewodniczący
Marta Bodnar – Członek
Jacek Wolski – Członek

Komisja Opiniująca

Mirosława Koczara – Przewodnicząca

Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych

dr Leszek Dawid (tel. 508-052-893)