Wrzesień 2019

W dniu 7 września 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka szkolenia:
Określanie obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych. Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek
„Zasady określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi”;
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek