Wrzesień 2021

W dniach 06-07 września 2021 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia.

Tematyka szkolenia : „Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i zadrzewień”.
Prowadzący: dr inż. Robert Zygmunt – rzeczoznawca majątkowy, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie